Projektiranje, automatizacija, izrada, montaža, servis i održavanje procesne opreme

Politika integriranog sustava upravljanja

Društvo TOMO VARGA d.o.o. osnovano je 1994. godine od kada neprekidno razvija svoje poslovanje u području izrade, montaže i održavanja postrojenja, strojeva i opreme u prehrambenoj, farmaceutskoj, kemijskoj i procesnoj industriji.  Želimo biti među vodećim društvima u Hrvatskoj u svom području djelovanja, prepoznatljivi po kvaliteti izrade i sigurnosti svojih proizvoda i pružanju usluga, zadovoljstvu svojih kupaca, brizi o našem utjecaju na okoliš, sigurnosti rada i zaštiti zdravlja radnika, i  sigurnosti i kvaliteti naših proizvoda i usluga. Stoga su ključne odrednice naše Politike:

KUPCI

Svakom našem kupcu želimo pružiti individualan pristup u cilju što detaljnijeg upoznavanja njihovih potreba, zahtjeva i očekivanja.

PROIZVODI I USLUGE

Odabirom materijala, stručnim radom naših zaposlenika i mjerama nadzora osiguravamo kvalitetu i sigurnost naših proizvoda i usluga. Kontrola kvalitete provodi se od samog razvoja do proizvodnje i isporuke proizvoda i usluge kupcu.

ZAPOSLENICI

Ulažući kontinuirano u svoj stručni tim, kao svoju najveću vrijednost nastojimo biti društvo u koje ljudi žele doći raditi i educirati se sukladno potrebama i očekivanjima tržišta. Zadovoljni, kompetentni i motivirani radnici su garancija našeg uspjeha.. Svijest o osobnoj odgovornosti radnika za aktivnosti kojima djeluju na integrirani sustav upravljanja bitan je element uspješnosti našeg integriranog sustava upravljanja.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI RADNIKA

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada i zaštite zdravlja radnika, te nadziremo potrebne uvjete rada u proizvodnji. Nastojimo poduzimati sve razumne korake, uz sudjelovanje i konzultacije s radnicima i njihovim predstavnicima kako bismo osigurali sigurnost i zdravlje svih naših radnika. Poduzimamo potrebne korake u primjeni procedura kojima se osigurava da naši radnici nisu izloženi dodatnom riziku. Provodimo propisane interne i zakonske mjere sigurnosti na radu kako bismo maksimalno zaštitili zdravlje i sigurnost radnika tijekom radnih aktivnosti. U razmatranje opasnosti vezanih uz zaštitu  zdravlja i sigurnosti na radu uključeni su i naši radnici.

DOBAVLJAČI

Odabrani dobavljači materijala garantiraju kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda, te sigurnu, točnu i pravovremenu isporuku. Svi naši ključni dobavljači moraju biti upoznati sa zahtjevima našeg integriranog sustava upravljanja koji se odnose na njihovo područje rada.

PRIMJENJIVI ZAHTJEVI I ZAKONSKA REGULATIVA

Pratimo i usklađujemo se sa zakonskim zahtjevima ostalu regulativu (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, zahtjevi koje smo si sami postavili…) koja se odnose na naše poslovanje.

OKOLIŠ

Analiziramo aspekte okoliša, stalno nadziremo značajne aspekte okoliša koji mogu imati negativan utjecaj na okoliš u cilju trajnog poboljšavanja upravljanja zaštitom okoliša i sprečavanja onečišćavanja okoliša tijekom našeg rada.

OPASNOSTI, RIZICI, PRILIKE

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada, zaštite zdravlja zaposlenika a u cilju otklanjanja opasnosti i smanjivanju rizika za nastanak ozljeda, za ugrožavanje zdravlja zaposlenika te zaštite okoliša od mogućeg onečišćenja provođenjem naših aktivnosti.
Provodimo utvrđivanje rizika i prilika vezanih i uz kontekst naše organizacije (interni i eksterni), potrebe i očekivanja naših ključnih zaineresiranih strana (kupci, zaposlenici, dobavljači, zakonodavac, lokalna zajednica, te ostali poslovni partneri) te planiramo i provodimo aktivnosti kako bismo utvrđene rizike izbjegli ili smanjili njihov negativan utjecaj, a utvrđene prilike maksimalno iskoristili.

VODSTVO

Svakodnevna uključenost uprave i vlasnika u komunikaciju sa svim operativnim razinama.

TRAJNA POBOLJŠANJA / KVALITETA

Usvajanjem pristupa razmišljanja temeljenog na rizicima i prilikama stvarati trajna poboljšanja u našem radu. Postavljati jasne, mjerljive, vremenski ograničene i razumno ambiciozne ciljeve, te pratiti njihovo ostvarivanje.

DRUŠTVENA ZAJEDNICA

Razvijati društvenu odgovornost kompanije i aktivno sudjelovati u aktivnostima zajednice u kojoj djelujemo.

Zagreb, 02. 11. 2020.

Tomislav Varga, direktor društva